Informatie over onze activiteiten

 

Symposium over multimorbiditeit

REGISTRATIE OPEN! KLIK HIER– Belangrijk voor patiënten: graag uw functie/ rol aangeven bij “Functie anders” onder het kopje “Uw organisatie”

Op 7 november organiseren wij de tweede editie van het symposium over multimorbiditeit. Een symposium voor patiënten, zorgverleners en onderzoekers. Wij bespreken de huidige stand van zaken in het onderzoek naar multimorbiditeit. Hiervan is sprake als er meerdere langdurige aandoeningen tegelijkertijd aanwezig zijn binnen een persoon. Het leeuwendeel van de mensen met meerdere chronische aandoeningen heeft meerdere behandelaren. Maar wat voor de ene aandoening een goede behandeling is, kan de andere aandoening verergeren. Wij kijken ook hoe verschillende zorgverleners naar deze uitdagingen kijken: vanuit een huisarts-, specialist- en patiëntenperspectief. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen, binnenkort openen wij de registraties – ook voor patiënten!

 

Programma

REGISTRATIE OPEN! – KLIK HIER 

Belangrijk voor patiënten: graag uw functie/ rol aangeven bij “Functie anders” onder het kopje “Uw organisatie”

Maandag 7 november 2022

Locatie: Het trippenhuis Amsterdam / Hybrid

^
8:45 - 9:00

Welcome

^
09.00 – 09.15

Introduction – Rikje Ruiter & Silvan Licher
Chair of the day: Barbara van Munster

^
09.15 – 10.00
Chris Salisbury
Multimorbidity, perspective from a General Practitioner
^
10.00 – 10.15

Q&A panel discussion

^
10.15 – 10.30
Junior Speaker: Deirisa Lopes Barreto
VBHC and multimorbidity from a rheumatologic point of view.
^
10.30 – 10.45
Junior speaker: Denise Hanssen
Multimorbidity from a psychological point of view
^
10.45 – 11.15

Coffee break

^
11.15 – 12.00
Rene Melis
Resilience, frailty and multimorbidity from a researchers perspective.
^
12.00 – 12.15

Q&A panel discussion

^
12.15 – 13.15

Lunch break with posters

^
13.15 – 14.00

Amaia Calderón-Larrañaga
Assessing and addressing multimorbidity in epidemiological research and clinical practice

^
14.00 – 14.15

Q&A panel discussion

^
14.15 – 14.30
Junior Speaker: Harini Sathanapally
Priorities of patients with multimorbidity regarding treatment and health
outcomes
^
14.30 – 15.00
Multimorbidity, perspective from the Dutch Patient Federation.
Results from a population based survey among patients with multimorbidity.
^
15.00 – 15.30

Coffee break

^
15.30 – 16.15

Round table discussion with different stakeholders: how to move on?

Robin Peeters, President Dutch Society for Internal Medicine
Dutch Society for General Practitioners (tba)
Patrick Jeurissen, Scientific Advisor Dutch Ministry of Health, Welfare and
Sport
Dutch Healthcare Authority (tba)

^
16.15 – 16.30

Barbara van Munster, wrap up

^
16.30

Closing remarks and drinks, Rikje Ruiter & Silvan Licher


google maps iframe code

Denise Hanssen

Klinisch psycholoog i.o. en Postdoctoraal onderzoeker

Denise Hanssen is GZ-psycholoog en in opleiding tot specialist (Klinisch psycholoog/psychotherapeut) op de afdelingen Ouderenpsychiatrie en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij is daarnaast werkzaam als docent binnen het ‘Somatiek’ blok van de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe psychologische zorg voor (oudere) volwassenen met ernstige lichamelijke klachten, waaronder onverklaarde lichamelijke klachten en multimorbiditeit, verbeterd kan worden.

Dr. René Melis

Opgeleid als arts (niet-praktiserend) en senior epidemioloog, werkt René Melis als principal investigator op de afdeling Geriatrie van Radboudumc in Nijmegen. Het centrale thema van zijn onderzoek is de heterogeniteit in veroudering en in ziektepresentatie en -verloop bij ouderen: welke rol spelen (fysieke) veerkracht/resilience, multimorbiditeit en kwetsbaarheid hierin. Hij coördineert onderzoekslijnen gericht op het modelleren van ziekteverloop bij cognitieve stoornissen en op het ontwikkelen van resilience monitoring en resilience management.

Dr. Amaia Calderón-Larrañaga

Associate Professor at the Aging Research Center (Karolinska Institutet, Sweden). She has a background in pharmacy and public health and around ten years of experience in multimorbidity, chronic diseases and aging research. Her research activity focuses on studying health in older age shifting from the traditional focus on single diseases towards multidimensional and longitudinal health trajectories. She is particularly interested in studying the biological, care-related and psychosocial determinants of such trajectories, as well as the interaction of these health pathways with the use of medical and social care services. She is vice-Principal Investigator of the population-based Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (https://www.snac-k.se/).

Dr. Harini Sathanapally

Dr Harini Sathanapally is a General Practitioner and Primary Care Research fellow working at NIHR ARC East Midlands, in the UK. Her research is centred around promoting patient-centred and priorities-based care for people with multimorbidity.

Patiëntenfederatie Nederland 

Binnen de Patiëntenfederatie Nederland is de werkgroep Multimorbiditeit actief met een met een 15-tal leden. Doel van de werkgroep is om duidelijk te krijgen wat multi-morbiditeit betekent voor het werk van patiëntenorganisaties, die vaak aandoening specifiek zijn. Om meer inzicht te krijgen wat leven met multimorbiditeit betekend voor mensen is een onderzoek gedaan, waaraan ruim 13000 deelnemers hebben meegedaan. Het onderzoek gaat over ervaringen met het hebben van twee of meer aandoeningen. De invloed op kwaliteit van leven en hoe de zorg wordt ervaren. Ook zijn er vragen gesteld over informatievoorziening over het hebben van meerdere aandoeningen. Het onderzoek levert ook interessante uitkomsten op voor derden zoals zorgverleners, zorginstellingen en zorgaanbieders. en de resultaten van dat onderzoek worden hier bekend gemaakt. We kunnen u bijvoorbeeld laten zien wie van de deelnemers aan het onderzoek de regie heeft bij multimorbiditeit.  Zo is aan alle deelnemers is gevraagd of er voor hen een coördinator, die de zorg en begeleiding overziet, beschikbaar is. Ongeveer vier op de tien deelnemers geven aan dat er sprake is van een coördinator, maar dat zijn zij dan meestal zelf.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren?

Dan vind u hier meer informatie of kunt u via het contactformulier contact met ons op nemen.