Bestuur

Barbara van Munster

Internist-geriater

Barbara van Munster is internist-geriater en als hoogleraar verbonden aan het Universitair Centrum
Ouderengeneeskunde in het UMCG in Groningen. Haar drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van
ziekenhuiszorg bij kwetsbare ouderen en patiënten met multimorbiditeit. Zij coördineert diverse
onderzoekslijnen om samen met patiënten onderbouwing te krijgen voor de optimale behandeling voor
de individuele patiënt.

Marlies Verhoeff

Arts-onderzoeker (PhD Student)

Marlies Verhoeff is basisarts en doet sinds 2018 parttime promotieonderzoek binnen het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG in Groningen. In de resterende tijd werkt zij als adviseur bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten aan kwaliteitsprojecten van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. Haar onderzoek richt zich op patiënten met multimorbiditeit en hoe de organisatie van ziekenhuiszorg voor deze patiënten verbeterd kan worden.

Liann Weil

PhD Student

Liann Weil doet sinds september 2020 promotieonderzoek binnen het Universitair Centrum
Ouderengeneeskunde in het UMCG in Groningen en heeft een achtergrond in
gezondheidswetenschappen en gezondheidseconomie. Het doel van haar promotie is om de coördinatie
van zorg voor patiënten met multimorbiditeit te verbeteren binnen de tweede en derde lijn.

Emma Gans

Internist i.o. en PhD Student

Emma Gans is sinds 2018 in opleiding tot internist-ouderengeneeskunde in het LUMC, Leiden. In
2021 heeft zij de opleiding onderbroken om parttime promotieonderzoek te kunnen doen binnen het
Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG, Groningen. Daarnaast werkt zij als adviseur
bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten aan kwaliteitsprojecten van
wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten. Haar promotieonderzoek focust zich op de
organisatie van zorg in het ziekenhuis voor patiënten met multimorbiditeit en het ondersteunen van
behandelbeslissingen.

Rikje Ruiter 

Internist-ouderengeneeskunde

Rikje Ruiter volgde de opleiding tot internist-ouderengeneeskunde in het LUMC, Leiden. Zij promoveerde op onderzoek naar medicijnveiligheid (Erasmus Medisch Centrum, EMC) en volgde de opleiding tot klinisch farmacoloog (Center for Human Drug Research) en epidemioloog (EMC). Zij deed ervaring op bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij de afdeling farmacovigilantie. Sinds juni 2018 is zij werkzaam als internist, sedert 2020 in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Daarnaast doet zij wetenschappelijk onderzoek in het EMC naar risicofactoren voor het ontwikkelen van kanker en naar de invloed van ‘kwetsbaarheid’ op welzijn. Zij is lid van de NIV kerngroep ouderengeneeskunde waar zij voorzitter is van de werkgroep kwaliteit en richtlijnen.

Silvan Licher

Arts-epidemioloog

Silvan Licher is als arts-epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC – Universitair Medisch Centrum Rotterdam, in Rotterdam. Hij doet onderzoek naar de prevalentie, patronen en prognose van multimorbiditeit in de algemene bevolking. Hij heeft de ambitie om de integrale zorg voor patiënten met meerdere langdurige aandoeningen buiten het ziekenhuis te verbeteren. Silvan bouwt aan een onderzoekslijn naar zorggebruik in de populatie, om zo bestaande ziekte-specifieke zorgpaden en richtlijnen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van patiënten met meerdere langdurige aandoeningen.

Marlieke de Jonge

Patiënt met multimorbiditeit

Marlieke is een ‘gewoon complexe’ patiënt en overlevingskunstenaar, met een vast hulpteam dwars door verschillende zorginstellingen. Ze ziet zichzelf als eerste medewerker in haar team: ‘Eigen regie moet je doen’. Iedere patiënt kan die rol naar eigen smaak en mogelijkheden invullen. Marlieke werkt als stafmedewerker Empowerment bij Lentis en via de Werkgroep Toegankelijk Groningen bij de gemeente Groningen. Haar ervaring, kennis en netwerken (69 jaar!) zet ze in om ruimte te schoffelen voor anderen die niet vanzelfsprekend in het huidige zorgsysteem passen. Schrijven, taal en ‘makkelijk praten over moeilijke dingen’ zijn haar specialiteit. Meer informatie over haar visie op regie in de zorg: klik hier