Overige media

 Hieronder vindt u een overzicht van relevante onderwerpen uit de media waar onze leden bij betrokken zijn. Wilt u meer weten neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Interviews

Behandeling van multimorbide patiënten doe je er niet ‘even’ bij

Juli 2022 Patiënten met meerdere aandoeningen en huisartsen lopen steeds vaker vast in de zorg. Overzicht ontbreekt, er is geen regie en behandelingen zijn niet onderling en op de situatie van de patiënt afgestemd. Met het risico op onder- of overbehandeling en ongewenste medicijninteracties. Internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater Barbara van Munster is betrokken bij drie ‘Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)’-projecten die de zorg voor patiënten met multimorbiditeit wil verbeteren. Klik hier om het interview te lezen

Nog weinig besef dat veel mensen 2 of meer ziekten hebben

Februari 2022 ‘Vrouwen hebben vaker een lichamelijke en psychische aandoening tegelijk.’ Dat concludeert arts-epidemioloog Silvan Licher van het ErasmusMC in zijn onderzoek naar multimorbiditeit en man-vrouw verschillen. Hij pleit voor meer integrale aanpak in zorg en onderzoek, dat is ingericht voor mensen die 2 of meer aandoeningen tegelijkertijd hebben. Klik hier om het interview te lezen

Nieuwsbrief juiste zorg op de juiste plek: Regie bij multimorbiditeit zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek

Februari 2021 ‘Er zijn patiënten die bij zes of zeven medisch specialisten komen. Ze verwachten dat hun artsen
onderling wel overleg hebben over de behandeling, maar dat is lang niet altijd het geval. Daardoor dreigt
overdiagnostiek en overbehandeling. […] Een van de behandelaars zou de regierol op zich moeten nemen’. Dit
zeiden Marlies Verhoeff en Barbara van Munster toen zij werden geïnterviewd door de Federatie Medisch
Specialisten over hun lopende projecten en inzichten in hoe de ziekenhuiszorg voor deze patiënten kan worden
verbeterd. Klik hier om het hele interview te lezen.

Presentaties

Geriatriedag 2021: Voorspellen wie hoog risico op zorgverbruik heeft

Februari 2021 Op 11 februari mocht Marlies Verhoeff haar onderzoek naar de ontwikkeling van predictiemodellen voor zorgverbruik van patiënten met multimorbiditeit ‘pitchen’ op de Geriatriedag 2021. In de toekomst kunnen deze modellen worde ingebouwd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) om artsen te ondersteunen bij het herkennen van patiënten met multimorbiditeit met een hoog risico op veel zorgverbruik. Zodat ze op tijd ondersteuning van regie kunnen aanbieden. Klik hier om het introductiefilmpje van de pitch te bekijken.

Overig

Nieuwsbrief Guus Schrijvers 2021: Regieondersteuning voor patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis

Juli 2021 Een overkoepelende en afgestemde behandeling, een overkoepelend
aanspreekpunt en organisatie & zelfmanagement. Dat zijn de drie elementen waarbij
patiënten met multimorbiditeit indien nodig ondersteund zouden moeten worden
vanuit het ziekenhuis. Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health &
gezondheidseconoom, publiceerde hier over het onlangs verschenen Adviesrapport
Multimorbiditeit en Regie in het Ziekenhuis. Klik hier om het adviesrapport in te zien.

Regieondersteuning voor patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis – Guus Schrijvers

Interne Geneeskunde, magazin voor de internist: Multimorbiditeit – een complex vraagstuk

Interne Geneeskunde 2021-03 voor website.pdf (internisten.nl)

Silvan Licher winnaar Sterk Participatie Prijs 2021

Juni 2021 De winnaar van de Sterk Participatie Prijs 2021 is arts en epidemioloog Silvan Licher van het ErasmusMC. Hij kreeg de prijs voor het ‘SHIFT-onderzoek’ en won daarmee een bedrag van 15.000 euro. Met dit geld kan hij de betrokkenheid van mensen met een longziekte bij zijn onderzoek nog verder vergroten.

Over het onderzoek
Met het SHIFT-onderzoek (Sex & gender specific determinants for Health and the Impact on the transition From a single disease To multimorbidity) wil Silvan Licher beter begrijpen welke risicofactoren bijdragen aan het ontstaan van een longziekte in combinatie met een andere chronische aandoening. Het gelijktijdige bestaan van twee of meer chronische aandoeningen wordt ‘multimorbiditeit’ genoemd. Hij onderzoekt ook welke gevolgen dit heeft voor patiënten en hun naasten. Bij dit onderzoek heeft hij een pool van patiënten betrokken. “Het SHIFT-onderzoek is vormgegeven door longpatiënten met meerdere chronische aandoeningen” zegt Silvan Licher. “Zij gaven aan dat zij uiteenlopende behandelingen ontvangen die gericht zijn op iedere ziekte apart. Daarbij ervaren veel patiënten hun ziektelast verschillend. Die verschillen worden vooral bepaald door psychische aandoeningen, zoals angst of depressie. We willen in een vroeg stadium de interactie tussen lichamelijke en psychische aandoeningen onderzoeken. Zo kunnen we de behandeling beter afstemmen op de wensen van individuele patiënten.”

Meer informatie: Silvan Licher winnaar Sterk Participatie Prijs 2021 | Longfonds