Wat wij doen

Missie

Doeltreffende zorg bij multimorbiditeit, waardevol voor patiënt, zorgverlener en maatschappij. 

 

Visie

Patiënten met multimorbiditeit ontvangen optimaal gecoördineerde ziekenhuiszorg die is afgestemd op hun medische, functionele en psychosociale situatie, waarbij hun doelen, voorkeuren en mogelijkheden zijn meegenomen.

Zorgverleners worden ondersteund om intra- en transmuraal de zorg af te stemmen, door de manier waarop de zorg is georganiseerd, met flexibele samenwerkingsvormen en slimme technologische ondersteuning.

Door als onderzoekers en zorgverleners gezamenlijk op te trekken en van elkaar te leren, kunnen we de stappen zetten die nodig zijn om deze zorg te realiseren. Als experts op het gebied van de integrale behandeling van multimorbiditeit in het ziekenhuis, met een brede achterban, zijn wij een essentiele gesprekspartner voor beleidsmakers en patientenorganisaties.