Missie en visie

Missie

Doeltreffende zorg bij multimorbiditeit, waardevol voor patiënt en zorgverlener. 

 

Visie

Patiënten met multimorbiditeit ontvangen optimaal gecoördineerde ziekenhuiszorg die is afgestemd op hun medische, functionele en psychosociale situatie, waarbij hun doelen, voorkeuren en mogelijkheden zijn meegenomen. Zorgverleners worden ondersteund bij samenwerking en afstemming door de manier waarop zorg is georganiseerd, met flexibele samenwerkingsvormen en slimme technologische ondersteuning. Door als onderzoekers, zorgverleners, patiënten en beleidsmakers gezamenlijk op te trekken en van elkaar te leren kunnen we de stappen zetten die nodig zijn om deze zorg te realiseren.