Platform in de media

Hieronder vindt u een overzicht van interviews en nieuwsberichten vanuit het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit. Wilt u meer weten neem dan gerust contact op via het contactformulier.

UMCG Verbinding in beeld – Regievoering bij multimorbiditeit

Oktober 2023 Internist-geriater Barbara van Munster zet zich vanuit het UMCG in voor verbetering van de regie bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen. Hierbij werkt het UMCG samen met ziekenhuizen die dit ook omarmen op het gebied van onderzoek, scholing en financiering. Vanuit haar rol als voorzitter van het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit vergroot ze het belang van regievoering. Met uiteindelijk minder complicaties en betere kwaliteit van zorg tot gevolg.  Klik hier om het interview te lezen.

Oratie Barbara van Munster – Grenzeloze Geneeskunde

Mei 2023 Op vrijdag 16 juni 2023 heeft Barbara van Munster haar oratie gehouden in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Grenzeloze Geneeskunde’. Het ging onder meer gaan over integrale ziekenhuiszorg voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen. 

 

Patiëntenferdatie Nederland – Onderzoek “Leven met meerdere aandoeningen”

November 2022 Een onderzoek van de Nederlandse Patiëntenfederatie over het hebben van meerdere aandoeningen, hoeverre die elkaar beïnvloeden, en hun invloed op de kwaliteit van leven. En over zorgverleners, regie en regievoering en over de rol en positie van patiëntenorganisaties. Uit het onderzoek van de federatie en haar leden blijkt dat mensen die leven met twee of meer aandoeningen het vaak niet gemakkelijk hebben om de regie te houden over het leven. Hun kwaliteit van leven wordt sterk beïnvloed door ziektes en het ontbreekt vaak aan ondersteuning om met de aandoeningen goed te kunnen leven. Van de dertienduizend mensen hadden er meer dan zevenduizend twee of meer aandoeningen. De gevolgen voor de kwaliteit van leven zijn fors en uiten zich in belemmeringen in de dagelijkse activiteiten van deelnemers (79%), deelname aan de maatschappij (58%) of in mentale klachten (44%). Een op de drie deelnemers aan het onderzoek heeft last van alle drie. Tegelijk valt op dat veel mensen met twee of meer aandoeningen behoefte hebben aan ondersteuning hoe om te gaan met de aandoeningen en hoe ze elkaar beïnvloeden. Datzelfde geldt voor het gebruik van de medicijnen voor meerdere aandoeningen. Bij één op de drie deelnemers met meerdere medicijnen hebben deze medicijnen soms, meestal of altijd een nadelige invloed op elkaar (n=1901). Klik hier om het hele rapport te lezen. 

Interview Barbara van Munster – Behandeling van multimorbide patiënten doe je er niet ‘even’ bij

Juli 2022 Patiënten met meerdere aandoeningen en huisartsen lopen steeds vaker vast in de zorg. Overzicht ontbreekt, er is geen regie en behandelingen zijn niet onderling en op de situatie van de patiënt afgestemd. Met het risico op onder- of overbehandeling en ongewenste medicijninteracties. Internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater Barbara van Munster is betrokken bij drie ‘Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)’-projecten die de zorg voor patiënten met multimorbiditeit wil verbeteren. Klik hier om het interview te lezen

Interview Silvan Licher – Nog weinig besef dat veel mensen twee of meer ziekten hebben

Februari 2022 ‘Vrouwen hebben vaker een lichamelijke en psychische aandoening tegelijk.’ Dat concludeert arts-epidemioloog Silvan Licher van het ErasmusMC in zijn onderzoek naar multimorbiditeit en man-vrouw verschillen. Hij pleit voor meer integrale aanpak in zorg en onderzoek, dat is ingericht voor mensen die 2 of meer aandoeningen tegelijkertijd hebben. Klik hier om het interview te lezen

Silvan Licher winnaar Sterk Participatie Prijs 2021

Juni 2021 De winnaar van de Sterk Participatie Prijs 2021 is arts en epidemioloog Silvan Licher van het ErasmusMC. Hij kreeg de prijs voor het ‘SHIFT-onderzoek’ en won daarmee een bedrag van 15.000 euro. Met dit geld kan hij de betrokkenheid van mensen met een longziekte bij zijn onderzoek nog verder vergroten.

Over het onderzoek
Met het SHIFT-onderzoek (Sex & gender specific determinants for Health and the Impact on the transition From a single disease To multimorbidity) wil Silvan Licher beter begrijpen welke risicofactoren bijdragen aan het ontstaan van een longziekte in combinatie met een andere chronische aandoening. Het gelijktijdige bestaan van twee of meer chronische aandoeningen wordt ‘multimorbiditeit’ genoemd. Hij onderzoekt ook welke gevolgen dit heeft voor patiënten en hun naasten. Bij dit onderzoek heeft hij een pool van patiënten betrokken. “Het SHIFT-onderzoek is vormgegeven door longpatiënten met meerdere chronische aandoeningen” zegt Silvan Licher. “Zij gaven aan dat zij uiteenlopende behandelingen ontvangen die gericht zijn op iedere ziekte apart. Daarbij ervaren veel patiënten hun ziektelast verschillend. Die verschillen worden vooral bepaald door psychische aandoeningen, zoals angst of depressie. We willen in een vroeg stadium de interactie tussen lichamelijke en psychische aandoeningen onderzoeken. Zo kunnen we de behandeling beter afstemmen op de wensen van individuele patiënten.”

Meer informatie: Silvan Licher winnaar Sterk Participatie Prijs 2021 | Longfonds