Wat is regieondersteuning?

Figuur 1 – Drie elementen van regieondersteuning, waarbij het overzicht over de (zorg)situatie van de patiënt centraal staat
(bron: Adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het ziekenhuis)

Het adviesrapport ’Multimorbiditeit en Regie in het ziekenhuis’ heeft een globale werkwijze beschreven voor het versterken van de regie van patiënten met meerdere chronische aandoeningen die bij meerdere behandelaars komen in het ziekenhuis. Het stelt dat het belangrijk is om de regie te ondersteunen door aandacht te hebben voor de volgende drie elementen:

1. een overkoepelende en afgestemde behandeling;

2. een overkoepelend aanspreekpunt

3. organisatie en zelfmanagement.

Uit het adviesrapport wordt duidelijk dat het vormgeven van een overkoepelende en afgestemde behandeling bij patiënten met meerdere chronische aandoeningen nog in de kinderschoenen staat. Wanneer patiënten opgenomen zijn in het ziekenhuis of wanneer zij zich in een (semi-)acuut diagnostisch of behandeltraject bevinden, zijn er vaak standaard overlegstructuren binnen het ziekenhuis waar gebruik van kan worden gemaakt om gezamenlijk de juiste diagnostische of therapeutische stappen vast te stellen. Zo zijn er al meerdere multidisciplinaire werkvormen (e.g., MDO’s, multidisciplinaire poliklinieken en samenwerkingen met internist-ouderengeneeskunde of klinisch geriater) waarbij de drie elementen van regieondersteuning geborgd worden. De meeste patiënten met meerdere chronische aandoeningen vallen echter niet onder één van deze samenwerkingsverbanden, of soms slechts gedurende een beperkte periode in het kader van een specifiek behandeltraject, waardoor er patiënten met meerdere chronische aandoeningen overblijven bij wie coördinatie en afstemming afhangt van de individueel werkende medisch specialisten in het team van behandelaren.