Welkom op de site van het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit!

Wij, het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit, zijn blij dat u onze website gevonden heeft. Wij zijn een groep zorgverleners en onderzoekers die een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben: de zorg optimaliseren voor patiënten met meerdere ziektes.

Al jaren verschijnen er nieuwsberichten over dat er steeds meer mensen meerdere chronische ziektes (ook wel multimorbiditeit genoemd) hebben. Deze mensen ontvangen vaak zorg van verschillende zorgverleners, die allemaal advies geven over de ziekte in hun eigen vakgebied.

​Voor een patient met multimorbiditeit kunnen al deze adviezen gaan duizelen en zorgverleners worstelen met het feit dat het in het huidige zorgsysteem lastig is om behandelingen af te stemmen. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende onderzoeken en initiatieven waarin naar slimme oplossingen wordt gezocht. 

Het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit wil deze onderzoeken en initiatieven verzamelen en delen. Door als onderzoekers, zorgverleners, patiënten en beleidsmakers gezamenlijk op te trekken en van elkaar te leren kunnen we de stappen zetten die nodig zijn om deze zorg te realiseren.

Voor doeltreffende zorg bij multimorbiditeit, waardevol voor patiënt en zorgverlener.

Help je ons mee?

Onze website

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze missie en visie. ons bestuur en onze leden, en ons onderzoek. We houden de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland bij en verzamelen interessante onderzoeken, richtlijnen en andere initiatieven waar we gezamenlijk van kunnen leren. Daarnaast willen wij op deze website ook een platform bieden om patiënten actief te betrekken bij ons onderzoek en geïnteresseerde studenten inzicht geven in onze stage mogelijkheden.

Heeft u vragen, opmerking of suggesties over of voor ons? Neem dan contact op via het contactformulier.

 

Ons logo

In ons logo (hier links) staat de patiënt centraal en in het midden van de M (van multimorbiditeit). In de poten van de M zijn rechts de kleuren van de positieve gezondheidsdomeinen (van Machteld Huber) opgenomen, met aan de linkerkant het rood van de lichaamsfuncties. De domeinen zijn van belang voor de patiënt, en daarom een belangrijk onderdeel van ons logo.

Het logo is gemaakt door Marlies Verhoeff.