Stagemogelijkheden

De komende jaren zal het aantal patiënten met chronische ziektes stijgen. Meer dan de helft van deze patiënten hebben twee of meer chronische ziekten (multimorbiditeit) en naar schatting 40-50% is daarnaast kwetsbaar. Deze groep ziet vaak meerdere behandelaren zoals de huisarts en verschillende specialisten in het ziekenhuis. In de huidige zorg is het een uitdaging om hen een gecoördineerde, geïntegreerde behandeling te geven en zo negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals bijwerkingen van medicatie en ongeplande opnames te voorkomen. Patiënten, zorgverleners en beleidsmakers ervaren dit als een belangrijk probleem. Met ons onderzoek hopen we een bijdrage te leveren om dit probleem om te lossen. Voor ons onderzoek werken we vaak samen met andere disciplines en bij voorkeur ook met patiënten met multimorbiditeit. Wij maken hierbij gebruik van allerlei onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Om de implementatie te bevorderen streven wij ernaar om de resultaten ook weer terecht te laten komen bij de eindgebruiker. Graag helpen wij mee in de vertaling van het onderwerp van uw interesse naar een onderzoeksvraag voor de patiënt met multimorbiditeit, maar ook hebben we uitgewerkte stageplannen klaarliggen. Of heeft u een idee waarvoor u graag de krachten wil bundelen, dan denken wij graag mee over de inhoud en de samenwerkingsmogelijkheden.

 

Voorbeelden van onderzoeksvragen die we beantwoorden:

  • Hoe ontwikkelt multimorbiditeit zich?
  • Wat is de impact van onbekende multimobiditeit ?
  • Hoe ziet de huidige ziekenhuiszorg eruit bij multimorbide patiënten?
  • Wat is de huidige stand van zaken omtrent regiebehandeling?
  • Wat is de effectiviteit van regieondersteuning?
  • Wat zijn de behoeftes van patiënten en zorgverleners in de behandeling
    bij multimorbiditeit:
  • Hoe kan je multimorbiditeit het best kwantificeren?

 

Enthousiast? Neem dan snel contact op contactformulier.